De Groene Club selecteert SPORT Technologies voor verduurzamen van sportaccommodaties

In samenwerking met de Groene Club, een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen, is de gunning van de tender omtrent LED veld-/baanverlichting naar SPORT Technologies gegaan. De Groene Club heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen twee jaar minimaal driehonderd clubs beschikken over een duurzame accommodatie. LED sportveldverlichting is een belangrijke maatregel binnen het concept.

Voor de tender hadden vier fabrikanten van LED sportveldverlichting zich aangemeld. Vooraf werden strenge selectiecriteria opgesteld door onafhankelijk adviseurs Nobralux en KYBYS met als doel de beste prijs-kwaliteitcombinatie te selecteren voor negen sportverenigingen uit de pilot. Hierin kwam het LICHT2 armatuur van de Nederlandse fabrikant SPORT Technologies als beste uit het vergelijk voor het aanlichten van sportvelden en banen. De SPORT Technologies producten worden in Nederland door LuxImprove in de markt gezet. Daarnaast werden eisen gesteld aan de uitvoerende partij, hun plan van aanpak en het referentiekader binnen de verlichtingsmarkt. Over een aantal maanden evalueert De Groene Club de gehele aanbesteding en wordt bepaald of er naar verwachting wordt gepresteerd.